Ponastavi geslo

Doživetja za vsakogar.

Izberite si nepozabni pobeg z našimi enkratnimi ponudbami. Rezervirajte ga še danes!
click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Your search results

Splošni pogoji

Splošni pogoji Turistične agencije KARETA

SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta družba NARDA – Kareta Turizem d.o.o. (v nadaljevanju Turistična agencija KARETA) in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Turistična agencija KARETA, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo turističnih aranžmajev drugih organizatorjev. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oz. navedba v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Splošni pogoji so sestavni del vseh programov in so na voljo na  prodajnem mestu (trenutno zaradi Covid varnosti je poslovalnica zaprta). Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani tudi na spletni strani www.kareta.si.

ZAČASNO ELEKTRONSKO POSLOVANJE:

Do nadaljnjega Turistična agencija Kareta posluje samo elektronsko, kar pomeni da se stranka osebno ne more oglasiti v poslovalnici, saj je ta zaprta za zagotavljanje Covid-19  varnosti. Turistična agencija do nadaljnjega sprejema naročila, izdaja ponudbe in račune ter potrjuje le-te samo v telefonsko, po pošti ali po elektronski pošti, lahko tudi preko video klica ali drugih oblik elektronskega komuniciranja.

INFORMACIJE COVID-19

Glede aktualnih določil za Covid-19 se lahko pozanimate v naši poslovalnici po telefonu ali elektronski pošti.
Potrebno se je vnaprej pozanimati  o možnosti vstopa v državo potovanja in glede določila prestopa mej. Svetujemo ureditev EU DIGITALNEGA COVID POTRDILA. Ravno tako svetujemo sklenitev primernega zavarovanja, informacije spet pridobite pri naših komercialistih.

Za skupine velja, da  odgovorna oseba udeležence obvesti o aktualnih ukrepih v zvezi z Covid-19  in jih vsi v skupini upoštevajo in spoštujejo med  izletom/potovanjem. Več informacij na strani www.kareta.si

TURISTIČNI BON 2021

V turistični agenciji Kareta je možno unovčiti Turistični bon 2020 (krajše TB 20) za nastanitev z zajtrkom po celi Sloveniji. Preko TA Kareta se uredi rezervacija, plača se z TB 20 direktno pri ponudniku. Za unovčenje bona je potrebno: da nas o tem predhodno obvestite, navedete višino zneska in poimensko navedete vse potnike skupaj z rojstnimi datumi.

V Turistični agenciji Kareta je možno lastne turistične aranžmaje, to je pakete, ki vsebujejo 2 ali več turističnih storitev, plačati s turističnim bonom 2021 (krajše BON 21).
Za unovčenje bona je potrebno: da nas o tem predhodno obvestite, navedete višino zneska, ki ga boste koristili z bonom in predhodno izpolnite obrazce (Potrditev unovčitve bona, Pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona, Izjava o prenosu bona) ter nam jih skupaj s fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) pošljete na mail info@kareta.si ali po pošti na naslov : Narda-Kareta turizem d.o.o., Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem.

Tako za TB 20 kot za BON21 vam lahko TA Kareta posreduje vse potrebne obrazce, če zaprosite.

PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na  internetni strani www.kareta.si. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno Karetino storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

SPLOŠNA DOLOČILA ZA POTOVANJA IN IZLETE ZA ZAKLJUČENE SKUPINE
Za zaključene skupine oz. skupine po naročilu veljajo isti splošni pogoji, ki so posredovani naročniku naročenega zaključenega potovanja ali izleta skupaj s programom. Obenem se naročniku pošlje tudi prijavni obrazec, ki ga izpolni, da si zagotovi rezervacijo aranžmaja. Na prijavnem obrazcu so še enkrat navedeni skrajšani splošni pogoji, ki veljajo za skupine in povzetek plačilnih pogojev.

PRIJAVE
Prijave se sprejemajo v poslovalnici na Prežihova ulica 24, Ravne na Koroškem (do nadaljnjega samo elektronsko). Ob prijavi skleneta Turistična agencija KARETA kot organizator potovanja in potnik prijavni dokument (ponudbo), ki velja tudi kot potrdilo o potovanju. Če udeležence prijavlja pravna oseba, je to lahko tudi naročilnica, prijavni obrazec ali e-mail, ki pa morajo biti potrjeni s strani Turistične agencije KARETA. Dokler potnik ne plača akontacije ali prvega obroka, rezervacija ni potrjena.
Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.
Skladno s cenikom TA Kareta za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 20,00 EUR na prijavo (voucher).  Za turistične aranžmaje veljajo: potovanja, letovanja, zimovanja, ostali tur. Aranžmaji. Stroški prijave se ne zaračunavajo pri prodaji enodnevnih izletov.
Oziroma stroške v višini 10,00 EUR na osebo pri turističnih aranžmajih pripravljenih po naročilu. Skupinam večjih od 10 oseb se ne zaračuna priprava programa po naročilu, kakor tudi ne prijavnina.
Potovanje lahko potnik rezervira trenutno le po pošti, po internetu ali po telefonu. V primeru, da se potnik prijavi po telefonu ali internetu se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice ali v primeru dogovora o plačilu preko banke (po položnici, osebno nakazilo, klik…). V kolikor Turistična agencija KARETA organizira izlete posebej za določeno skupino, se šteje, da je prijava potrjena s strani naročnika – skupine, ko odgovorna oseba naročnika podpiše prijavni obrazec za skupine. Potnik mora ob prijavi priložiti vse podatke oz. listine, ki jih program zahteva in plačati stroške akontacije v vrednosti 30 % celotnega aranžmaja. Stranki se lahko odobri opcija ponudbe, ki je glede na čas odhoda in število rezervacij od enega do največ sedem dni. Če stranka po poteku tega roka ne plača akontacije oz. prvega obroka, se šteje, da je stranka odstopila od namere potovanja. Rok prijave velja do zasedbe mest, razen če v programu ni navedeno drugače. Priporoča se čimprejšnja prijava.

CENE
Cene so v EUR in so bile izračunane dne 1.7.2021. Pri potovanjih v Veliko Britanijo, Avstralijo, Azijo, v vse Amerike in Afriko, so cene vezane deloma na tečaj evra in deloma na tečaj valute, ki se uporablja za obračun storitev (angleškega funta, avstralskega dolarja, ameriškega dolarja, kitajskega yuana, japonskega jena …). V primeru spremembe tečajnega razmerja med valutama se prav tako lahko spremeni izračun v evrih. V skladu z zakonom si Turistična agencija KARETA pridržuje pravico do zvišanja cene, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe cen prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če zvišanje ali znižanje cene preseže 10 % ima potnik pravico odstopiti od pogodbe, ves vplačan denar pa se mu vrne. O zvišanju cene se potnike obvesti pisno. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.
Turistična agencija KARETA lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Turistična agencija KARETA ne nastopa kot organizator, pa tudi ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacije na kraju samem.
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

POGOJI PLAČILA
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici TA Kareta oz. ko TA Kareta prejme plačilo na transakcijski račun agencije.
Izberete lahko med naslednjimi načini plačevanja:
1. 100 % plačilo ob prijavi.
2. 30 % ob prijavi oz. najkasneje v roku 7 dni po ponudbi, preostalih 70 % pa najkasneje 5 delovnih dni pred odhodom oz. kot je navedeno v programu.
3. Obročno plačevanje (s trajnim nalogom ali na drug dogovorjen način). Pri obročnem plačevanju je potrebno skleniti pogodbo ob prijavi. Prvi obrok oz. 30 % je potrebno plačati ob prijavi, ostalo pa v rednih mesečnih zamikih vendar do odhoda.
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (bančne in kreditne kartice) turističnega aranžmaja ali druge storitve TA Kareta, v primeru vračila plačila TA Kareta v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen.

OTROCI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

ZAVAROVANJE
Potniki so za čas potovanja osnovno nezgodno zavarovani. Nezgodno zavarovanje je že vključeno v ceno potovanja. Ker pa je to zavarovanje zelo ozko, se priporoča še: dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, evropsko turistično zavarovanje in sicer kot celosten paket ali pa ločeno samo zavarovanje odpovedi oz. zavarovanje na potovanju. Potniki se z različnimi možnostmi zavarovanja seznanijo ob prijavi. V vseh primerih je TA Kareta samo posrednik, ki proda zavarovalne police drugih ponudnikov s katerimi ima sklenjeno pogodbo o posredovanju.

ODHODI IN PREVOZ
Ponudbe Turistične agencije KARETA temeljijo na visokokvalitetnih avtobusih, kolikor s potniki ni bilo drugače dogovorjeno. V kolikor se za posamezno potovanje prijavijo potniki, ki so iz kraja, ki ni na relaciji potovanja, je možen dogovor o pobiranju le-teh v njihovem kraju proti ustreznemu doplačilu za prevoz.
Turistična agencija KARETA ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih.
Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Turistične agencije KARETA je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Turistična agencija KARETA ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

ODPOVED POTOVANJA
V kolikor potnik pisno ali ustno odpove potovanje za katerega se je prijavil, ima turistična agencija KARETA pravico zadržati del plačila zaradi stroškov, ki so s takšno odpovedjo povezani. Glede na čas odpovedi ima Turistična agencija KARETA za potovanja po Sloveniji in Evropi pravico zadržati:
– do 30 dni pred odhodom administrativni str. (min. 20 EUR)
– 29–22 dni pred odhodom 20 % cene potovanja
– 21–15 dni pred odhodom 30 % cene potovanja
– 14–8 dni pred odhodom 50 % cene potovanja
– 7–1 dni pred odhodom 80 % cene potovanja
– na dan odhoda oz. po odhodu 100 % cene potovanja.

Za medkontinentalna potovanja (vsa potovanja izven Evrope) veljajo strožji pogoji v primeru odpovedi potnika:
– do 45 dni pred odhodom administrativni str. (najmanj 15 EUR)
– 44–30 dni pred odhodom 15 % cene aranžmaja
– 29–22 dni pred odhodom 25 % cene aranžmaja
– 21–15 dni pred odhodom 45 % cene aranžmaja
– 14–8 dni pred odhodom 70 % cene aranžmaja
– 7–1 dni pred odhodom 90 % cene aranžmaja
– na dan odhoda in po odhodu 100 % cene aranžmaja

Za spremembo rezervacije do 30 dni (Evropa) oz. do 45 dni (svet) pred odhodom zaračuna Turistična agencija KARETA 10,00 EUR/osebo. V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa. Če potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnjega potovanja, pri povratku ni upravičen do povračila stroškov.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Turistična agencijo KARETA, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.
V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi s strani Turistične agencije KARETA zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
V kolikor je potnik vplačal odstopnino, veljajo določila v primeru zavarovanja odpovedi.

ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA (riziko odpovedi)
Vsak potnik se lahko zavaruje za primer odpovedi turističnega aranžmaja ali letalske karte, če nastopi:
• nezgode, smrti ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca,
• smrti zavarovančevih svojcev, ki zavarovancu onemogoča potovanje,
• nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovančevih ožjih svojcev, ki zavarovancu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje,
• uradnih pozivov,
• elementarnih nesreč.
Zavarovalnica krije v navedenih primerih stroške odpovedi potovanja tudi družinskim članom, ki so navedeni v isti polici.
Prav tako krije zavarovalnica stroške odpovedi potovanja zavarovancu, če se vsi v isti polici navedeni sopotniki niso mogli udeležiti potovanja zaradi zgoraj navedenih vzrokov.
Višina vplačila za zavarovanje škodnega dogodka, če ni drugače določena v programu, znaša 5 % vrednosti celotnega turističnega aranžmaja v organizaciji Turistične agencije KARETA in 7 % vrednosti celotnega turističnega aranžmaja v organizaciji drugih organizatorjev oz. letalskih kart.
Ne glede na plačano zavarovanje odpovedi potovanja ima Turistična agencija KARETA v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20 EUR po aranžmaju/napotnici/voucherju.
Zavarovanje odpovedi aranžmaja je potrebno skleniti ob sklenitvi pogodbe o potovanju. Če potnik potovanja pisno in z ustreznim dokazilom ne odpove v roku 24 ur pred dnevom, ki je določen kot pričetek potovanja, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. Šteje se tudi, da potnik ni pričel potovanja, oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na začetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi.
Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika.
V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni vplačal zavarovanja odpovedi, ima Turistična agencija KARETA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razlika se vrne potniku.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Turistična agencija KARETA si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 7 dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov za vsa potovanja 30. Pri manjšem številu udeležencev je izvedba možna le z doplačilom oz. po ceni, ki je za manjše število že navedena.
Prav tako si Turistična agencija KARETA pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi morala potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za Turistično agencijo KARETA pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi bile takrat podane/znane.
Turistična agencija KARETA si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda na potovanje, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red, ali pa zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako se lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju itd.), na katere Turistična agencija KARETA ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se Turistična agencija KARETA ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu.
Turistična agencija KARETA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Turistično agencijo KARETA, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Turistične agencija KARETA.
V primeru, da Turistična agencija KARETA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana.
O kakršni koli naknadni spremembi programa Turistična agencija KARETA potnika nemudoma obvesti.
Turistična agencija KARETA ne odgovarja za zamude avtobusov, letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem Turistični agenciji KARETA ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Turistična agencija KARETA namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.
Organizator programa ima pravico do spremembe programa zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti, ali jih kako drugače preprečiti. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki jih je potnik rezerviral, veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar potnik odpotuje domov v jutranjih urah, mu kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali all inclusivu, odpade pravica do povračila za zajtrk, kosilo ali večerjo. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

SEDEŽNI RED
Potnikom na avtobusnih potovanjih po Evropi Turistična agencija KARETA določi SEDEŽ glede na vrstni red prijave (plačana rezervacija v višini 30 % oz. prvi obrok in upoštevanje plačilnih pogojev v celoti). Turistična agencija KARETA si pridržuje končno pravico razvrstitve potnikov glede na spremembe pri prijavah in glede na razpoložljiv razpored sedežev na avtobusu. Na letalskih in vseh interkontinentalnih potovanjih pa se sedežni red določi le v primerih, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine in način potovanja.

TURISTIČNO VODENJE
Vodenje izletov opravljajo kvalitetni licencirani vodniki (regionalna ali državna licenca). Dobremu vodenju Turistična agencija KARETA namenja še posebno pozornost, saj se zaveda, da je uspeh potovanja močno odvisen od vodenja. Zaradi nepredvidenih okoliščin si Turistična agencija KARETA pridržuje pravico menjati vodnika, za katerega kvaliteto pa prav tako jamči.

REKLAMACIJE
Potnik je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tem pisno ali v drugi ustrezni obliki obvestiti vodnika oz. predstavnika Turistične agencije KARETA (v kolikor na kraju samem ni vodnika oz. predstavnika Turistične agencije KARETA, je potnik dolžan o napakah obvestiti poslovalnico na Ravnah na Koroškem na tel. št. 00386 31 721 784). Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik vloži reklamacijo najkasneje v 2 mesecih po končanem potovanju oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upošteva. Reklamacija se ne upošteva tudi v primeru, če potnik ne navede naslova objekta, v katerem je bival (hotel, apartma, bungalov, privatna soba), imena hotela ali številke sobe, številke apartmaja oziroma bungalova.
V primeru, da bi bila, po vsebini sodeč, reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil vodnika, predstavnika oz. Turistične agencije KARETA, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oz. ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Turistična agencija KARETA poznejše reklamacije ne bo upoštevala.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov: NARDA – Kareta Turizem d.o.o., Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija. Brez pisne reklamacije Turistična agencija KARETA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.
Višina reklamacije je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Turistične agencije KARETA ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do reklamacije v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, če ima Turistična agencija KARETA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

PRTLJAGA
Turistična agencija KARETA ne odgovarja za krajo prtljage in drugih dragocenosti na potovanju. Turistična agencija KARETA je lahko samo posrednik med potnikom in prevoznikom/hotelirjem ali policijo, vendar brez vseh materialnih obveznosti. V primeru letalskih prevozov ima potnik pravico do brezplačnega prevoza do 20 kg prtljage na rednih linijah, pri čarterskih prevozih pa do 15 kg prtljage (za posamezno destinacijo so lahko te omejitve tudi drugačne, glede na pogoje letalskih družb in okoliščine). Za vsak naslednji kg se mora doplačati razlika. Za prtljago v letalskem prometu odgovarja letalski prevoznik.

LETALSKI PREVOZI
Letalski prevozi so v celoti v pristojnosti posameznega prevoznika, zato za določene spremembe, ki nastajajo včasih kot posledica le tega, Turistična agencija KARETA ne more prevzeti odgovornosti. Še posebej pri ČARTERSKIH POLETIH se lahko zgodi, da se načrtovana ura poleta spremeni tudi tik pred odhodom. Turistična agencija ne odgovarja za spremembe letov. Potniki morajo kakršnokoli odškodnino iz tega naslova zahtevati neposredno od prevoznika.

POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Turistična agencija KARETA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna Turistična agencija KARETA po določilih, ki se nanašajo na potnikovo odpoved potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Turistična agencija KARETA, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje Turistične agencije KARETA pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Turistična agencija KARETA potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Šteje se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Turistični agenciji KARETA ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma v roku, ki je določen v programu ali ponudbi.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni), je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

CARINSKI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu, sopotnikom, Turistični agenciji KARETA in drugim.

ZDRAVSTVENI PREDPISI
V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana opravljena cepljenja. Turistična agencija KARETA ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

UPORABA PODATKOV
TA Kareta vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Karete in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje. Več o tem si lahko potnik prebere na strani www.kareta.si.

Ti splošni pogoji veljajo od 1.8.2021 dalje.
Narda-Kareta turizem d.o.o.
Ravne na Koroškem

Leave a Reply

Your email address will not be published.